Renk Kusurları

 

Nöro-Oftalmoloji Nedir ?

Göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir cismin görülebilmesi, görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka kısımlarındaki görme merkezinde algılanması ile mümkündür. Bu görme yollarında bir sorun olduğu zaman belirtiler ani veya ilerleyen görme kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. G&ou

Nöro-Oftalmoloji Muayene

Nöro-oftalmolojik tedavisinde iyi sonuç alınabilinmesi için hastanın detaylı tetkik ve muayenelerden geçmesi gerekir. Yapılan tetkikler aşağıda belrtilenledir; Görme keskinliği; yatak başında Schnellen eşelini ihtiva eden yakın cep kartları ve üzeri delikli (pinhole) levhalarla değerlendirilebilir. Hastanın 30cm mesafeden tek gözle okuyabildiği en kü&c

Astenopi Nedir ?

Astenopi =Asthenia+ope(sight=görüş) =Görüş zayıflığı(yorgunluğu) Baş ve göz ağrıları içinde oldukça büyük bir paya sahip olan astenopi gözlerin aşırı kullanımına bağlı(bilhassa yakın çalışmalarda)göz ve çevresinde ortaya çıkan huzursuzluk,gerginlik,sıkıntı hissi,gözlerin çabuk yorulması,zorlanması,tüke

Astenopi Nedenleri

Astenopi =Asthenia+ope(sight=görüş) =Görüş zayıflığı(yorgunluğu) Baş ve göz ağrıları içinde oldukça büyük bir paya sahip olan astenopi gözlerin aşırı kullanımına bağlı(bilhassa yakın çalışmalarda)göz ve çevresinde ortaya çıkan huzursuzluk,gerginlik,sıkıntı hissi,gözlerin çabuk yorulması,zorlanması,tüke

Astenapili Hastalıklarda Baş ve Göz Ağrısı Nedenleri

Visseral orjinli ağrılarda olduğu gibidir.Nasıl ki kardiak orjinli adale ağrıları,omuz.boyun kol ve el parmaklarına yayılırsa,üst servikal sinirler ve trigeminal sinirlerin bulbo-spinal köklerini takdim eden somatik out-flow,süperiorservikal ganglion ile konnekte eden servikalsegmentlere ati sahalardadır (silier ağrı). 5nci sinirin erken metamerik dizilimi hatırlanırsa,oftalmik divi

Astenapinin Tedavisi

Astenopiyi indükleyici faktörlerin tespiti şarttır. Neden yoksa,hastalardaki semptomlara katkıda bulunacak. Mosyonel,psişik faktörlerin araştırılması gerek. Uygun olmayan refraktif düzeltmelerin düzeltilmesi. Heteroforia manifest hale geçmiş ise ortoptik tedavi nadiren cerrahi girişim gerekir.