Kornea

 

Kornea Nedir ?

Kornea, gözün en önünde yeralan ve görme işlevinde büyük rolü olan gözün saydam tabakasıdır. Saydam, avasküler bir dokudur. Duyu sinirlerinden çok zengindir. Santralda sferik(küresel) bir yapıdadır. Kalınlığı merkezde 0.5-0.6 mm?ir,perifere doğru kalınlaşarak 0.9 mm?e ulaşır.

Korneanın Yapısı

Kornea anatomik olarak 5 tabakadan oluşur. * Epitel Tabakası Rejenerasyon yeteneği hızlı 5? sıralı, keratinize olmayan çok katlı yassı epiteldir. Ön yüzü gözyaşı ile kaplanmıştır. Bowman Membranı düzeyinde seyreden duyu sinirleri epitel hücreleri arasında sonlanır. Altındaki Bowman membranına bazal membranı ile sıkıca yapışıktır. * Bowman Tabakası Stroma lamell

Kornea Muayene Yöntemleri

Göz hekimi olmayan bir kişi lokal ışık ile kornea saydamlığını, yüzeyinin parlaklığını, kornea yaralanmalarını, pamuk bir çubuk ile kornea duyarlığını değerlendirebilir. Göz hekimleri kornea morfolojisi ve fonksiyonunu değerlendirmek için cihazlar kullanırlar; * Biomikroskopi : Kornea ve ön segmente ait diğer yapıların binoküler olarak incelenmesine yarar. De

Kornea Nakli

Kornea Nakli Halk arasında göz nakli olarak bilinen, aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan en ön saydam tabakasının ölen bir kişiden alınan sağlıklı kornea dokusuyla değiştirildiği bir ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6–9 mm çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve

Kornea Naklini Gerektiren Durumlar

Kornea Naklini Gerektiren Durumlar Kornea tabakasına ait yara ve iltihap sonucu korneanın saydamlığının bozulması. Kornea tabakasının saydamlığının kendiliğinden bozulması (kornea distrofisi denilen hastalık). Kaza sonucu kornea tabakasının yaralanmasıyla saydamlığının bozulması. Daha önce geçirilen bir göz ameliyatından sonra kornea tabakasının su tutarak şişmesi sonucu, kornea &

Kornea Nakli İçin Gerekli Kornea Nereden Alınır

Kornea Nakli İçin Gerekli Kornea Nereden Alınır ? Kornea nakli için gerekli saydam tabaka ölen kişilerin gözlerinden sağlanmaktadır. Ancak her ölen kişinin korneası bu amaç için uygun olmamaktadır. Öncelikle kornea naklinden sağlıklı sonuç alınabilmesi için; korneanın önceki sahibinde olmaması gereken durumları belirtelim; * Ö

Kornea Nakli Hangi Hastalara Yapılır

Kornea Nakli Hangi Hastalara Yapılır ? Kornea Distrofileri (halk arasında beneklenme hastalığı diye bilinir) kalıtsaldır, Keratakonus (Korneanın konik olarak bozulması), Kornea yaralanmalarından sonra, Geçirilmiş keratit (Kornea enfeksiyonu), Katarakt cerrahisinden sonra korneanın saydamlığını kaybetmesi durumunda, Kimyasal yaralardan sonra, Bu saydığımız hastalıklarda kornea nakli sonrası

Kornea Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır

Kornea, gözün en önünde yeralan ve görme işlevinde büyük rolü olan gözün saydam tabakasıdır. Saydam, avasküler bir dokudur. Duyu sinirlerinden çok zengindir. Santralda sferik(küresel) bir yapıdadır. Kalınlığı merkezde 0.5-0.6 mm?ir,perifere doğru kalınlaşarak 0.9 mm?e ulaşır.

Korneanın Red Riski Var mıdır

Korneanın Red Riski Var mıdır ? Her organ ve doku naklinde olduğu gibi kornea naklinde de red riski söz konusudur. Kornea dokusu damarsız olduğu için bu red oranı % 15 - 20 civarındadır. Red olan bir kornea yerine yeniden nakil yapılabilir fakat red oranı böyle hastalarda % 50 lere varabilmektedir. Örneğin, keratakonuıs ve distrofi (beneklenme) hastalarında ameliyatın başarıs

Kornea Nakli Yapılan Gözde Renk Değişikliği Olur mu

Kornea Nakli Yapılan Gözde Renk Değişikliği Olur mu ? Göze rengini veren doku (iris dokusu) korneanın arkasında bulunan dokudur. Eğer ameliyattan önce iris dokusu sağlam ise kornea naklinden hemen sonra göz eski rengini alacaktır, yani renk değişikliği olmayacaktır.

Intralase-Kerotoplasty

Intralase-Kerotoplasty (Lazer ile kornea nakli) Bazı kornea hastalıklarının nihai çözümü olan kornea nakli (keratoplasti) bugün lazer yardımıyla yapılabilir hale gelmiştir. Kornea gözün en önde yer alan saydam tabakası olup, en çok optik kırıcılığın sağlandığı bölgedir. Kornea şeffaflığını ve şeklini bozan hastalıklar bu nedenle direkt olarak y

Korneaya Yabancı Cisim Kaçmasının Sonuçları

Korneaya Yabancı Cisim Kaçmasının Sonuçları Nelerdir ? Toz, demir çapağ gibi yabancı cisimler epitel abrazyonuna neden olup korneaya gömülebilirler. Bu durumda hasta şiddetli batma şeklinde ağrı, sulanma, kızarıklık, fotofobi yakınmaları ile başvurur. Bu hastalarda konjonktival forniksler dikkatle kontrol edilir, olası yabancı cisim varlığı araştırılır. Yabancı cisim