Glokom

 

Glokom(Göz Tansiyonu) Nedir ?

Glokom, sıklıkla göz içi basıncının yükselmesi ve buna bağlı olarak görme sinirinin hasara uğramasıdır. Göz içinde sürekli bulunan ve bazı kanallarla dışarı atılan göz sıvısı vardır. Bu sıvı; göz merceği ve saydam tabakanın beslenmesini sağlar. Bu üretilen sıvı dışarı atılamadığında göz içi basıncı artar ve görme siniri hü

Glokomun Belirtileri

Göz içine berrak göz sıvısı salgılanır ve daha sonra göz dışına emilir. Deponun çıkışı tıkanırsa su depoda birikir ve basınç artar. * Sabahları belirginleşen baş ağrılar, * Zaman zaman bulanık görme, * Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, * Televizyon izlerken göz etrafında ağrı.

Glokom Çeşitleri

Açık açılı glokom: En sık görülen glokom tipidir. Toplumun yaklaşık %1'inde ve daha çok 40 yaşın üzerinde görülür. Erken dönemde hiç bir belirti vermez. Göz içi basıncı yavaşça yükseldiği için belirtiler yavaş bir şekilde başlar, kornea başlangıçta bulanmaz, ağrı hissedilmez. Görme yavaş y

Glokom Riskini Arttıran Faktörler

* 35 yaşının üzerinde olması, * Ailede glokom öyküsünün olması (genetik yatkınlık) * Sigara kullanılması, * Şeker hastalığının olması, * Şiddetli kansızlık veya şok geçirmiş olması, * Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu), * Yüksek Miyopi, * Yüksek Hipermetropi, * Migren, * Uzun süreli kortizon tedavisinin alınması, *

Glokom Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir ?

Glokomun en iyi tespit yöntemi düzenli göz muayenelerine gitmektir. Göziçi basıncının ölçülmesi Optik sinir hasarının değerlendirilmesi Görme alanı testi Gözün drenaj açısından incelenmesi (Gonyoskopi) Göz tansiyonu teşhisi koymak çok kolay değildir. Çünkü herkes için normal olan bir göz tans

Glokom Teşhisinde Kullanılan Yöntemler

Göz tansiyonunun takibinde ve görme sinirinde hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesinde ileri teknoloji ürünü tetkik cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların verilerini yorumlayan Glokom uzmanı hekimlerimiz hastanın tedavisini planlarlar. Bunlar; görme sinirindeki hasardan dolayı görme kaybının miktarını gösteren görme alanı, görme siniri ve sini

Glokomun Tedavisi Nasıl Yapılır

Glokomun tedavisinde başlıca üç yol mevcuttur. * İlaç tedavisi * Cerrahi tedavi * Laser tedavisi İlaç tedavisi Öncelikle hastanın göz tansiyonunu, ya gözdeki sıvının üretimini kısarak yada çıkışını arttırarak düşürürsünüz. İkisi için de ilaçlar var. Bu ilaçlar, her gün belirli aralıklarla alınan

Oküler Hipertansiyon

Bazı gözlerde ortalama değerlerin üstünde göziçi basıncı saptanabilir ancak görme alanında hasar saptanmaz. Diğer bir deyişle görme sinirleri normaldir. Bu olgularda göz içi basıncı yeterli derecede yükselmediği sürece tedavi gerekli değildir ancak sıkı bir şekilde takip edilmeleri gerekir.